Make a fundamental shift of your mind!

Grupp Power DialogER

Dialogen människor emellan är ett grymt bra verktyg för att utvecklas. I våra Power Dialoger kan du få insikter  som xpanderar ditt 

medvetande. 
Tid: kl. 18.30-20.00
Pris: kostnadsfritt
Måndag 16/10 Tema: Drivkraft
 

XPANDERANDE MEDITATION

Xpandera tillämpar tre mediteringsmetoder.
Var och en baserad på tusenåriga traditioner och moderna tekniker. De passar den moderna människan som söker det bästa av två världar - moderna metoder och andlig närvaro. 

 ZERO - XPAND -ACTIVATE
 

xpandeRAS WORKSHOPS

Xpanderas workshops syftar till att gå djupare kring mekanismer om livets olika lagar. Du får med dig enkla verktyg att använda dig av i din vardag. 
Lördag kl. 10.00-18.00
Pris: 700 kr

Kurs i konflikthantering
9/12

          SAgt om Xpanderas Workshops

Det var nytt och kul på samma gång.  En öppen miljö som gav mig möjlighet att komma underfund med "klokheter" hos mig själv. /Sara